Witamy na pierwszej stronie serwera magmat.eboss.pl .
***** ***** *****
Pierwszy plik startowy musi mieć nazwę: index.html lub index.htm lub index.php itp.
W przypadku braku pliku startowego, wyświetli się w przeglądarce błąd 403.
***** ***** *****
Aby zmienić niniejszą stronę należy załadować przez ftp nową stronę do katalogu:
/domains/magmat.eboss.pl/public_html/
***** ***** *****
Strona utrzymywana jest na serwerach: NETS.PL
Data utworzenia: Fri Dec 13 11:24:27 2013.